Kontakt

B2J Sp. z o.o.
94-234 Łódź
ul. Podchorążych 35D/30
tel. +48 728 384 845NIP: 727-271-79-68
REGON: 100470174
Wysokość Kapitał Zakładowego: 75.000zł
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000300473

Zaufali nam: